Indicator หรือตัวบ่งชี้สำคัญที่ผู้เทรด forex ควรรู้จัก

0

ตัวบ่งชี้หรือ Indicator ในการเทรดเป็นเครื่องมือที่ผู้เทรดใช้เพื่อวิเคราะห์ทิศทางของราคาก่อนตัดสินใจเทรด ดังนั้นผู้เทรดจึงต้องเรียนรู้ที่จะดู Indicator ให้เป็นเพื่อที่จะได้นำไปในการเทรดให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มโอกาสในการได้กำไรมากขึ้น

ตัวชี้วัดในตลาด forex มีอยู่ด้วยกันหลายอย่าง แต่มีบางตัวที่ผู้เทรดควรให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษซึ่งประกอบไปด้วยตัวชี้วัดดังต่อไปนี้

  1. Simple Moving Average หรือ SMA เป็นค่าเฉลี่ยของราคาในช่วงเวลาหนึ่งๆ ซึ่งค่าเฉลี่ยที่ว่านี้คือค่าเฉลี่ยเลขคณิต อย่างเช่น ค่าเฉลี่ย SMA ในเวลา 20 วันหมายถึงค่าเฉลี่ยของราคาปิดในช่วง 20 วันที่ผ่านมา เป็นต้น ซึ่งเหตุผลที่ต้องใช้ค่าเฉลี่ยนี้ก็เพื่อช่วยทำให้การเคลื่อนไหวของราคามีความเรียบง่ายขึ้นเพื่อที่จะได้ระบุแนวโน้มได้ดีขึ้น โดย SMA จะเป็นการรวมราคาจากอดีตและแสดงสัญญาณหลังจากแนวโน้มเริ่มดีขึ้น การดู SMA ในช่วงเวลาที่ยาวนานขึ้นก็จะยิ่งทำให้เห็นช่วงราคาที่ราบเรียบขึ้นและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ช้าลง ดังนั้น SMA จึงอาจไม่ใช่ตัวชี้วัดที่ดีในการเตือนล่วงหน้าของการเปลี่ยนแปลง แต่จะเป็น Indicator ที่ดีเมื่อต้องการยืนยัน Trend
  2. Exponential moving average หรือ EMA ตัวบ่งชี้ประเภทนี้จะเน้นที่ราคาล่าสุดซึ่งหมายความว่าค่าเฉลี่ยแบบนี้จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ค่าเฉลี่ยที่ใช้มักเป็นช่วงเวลาระยะยาว อย่างเช่น 50 วันและ 200 วัน หรือหากเป็นช่วงเวลาระยะสั้นจะอยู่ที่ประมาณ 12 และ 26 วัน ระบบที่เรียบง่ายของ EMA จะใช้ค่าเฉลี่ยของการเคลื่อนที่ 2 แบบคู่กันในการเทรดแต่ละช่วงเวลาโดยใช้จุดตัดของค่าเฉลี่ย Moving Averages ผู้เทรดจะทำการซื้อเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นหรือ Shorter MA ตัดผ่านเหนือค่า Slower MA และทำการขายเมื่อ Shorter MA ตัดผ่านในจุดที่ต่ำกว่าค่า Slower MA
  3. ตัวบ่งชี้ MACD เป็นตัวบ่งชี้ที่ออกแบบมาเพื่อวัดโมเมนตัม เช่นเดียวกับการระบุแนวโน้มซึ่งตัวบ่งชี้นี้จะใช้ในการวัดความแรงของแนวโน้ม โดยใช้วิธีการคำนวณ Divergence ระหว่าง faster EMA และ slower EMA ซึ่งตัวบ่งชี้นี้จะใช้การพล็อตเส้น 2 เส้นในกราฟราคา โดยปกติแล้วเส้น MACD จะถูกคำนวณโดยหัก 26 วัน EMA จาก EMA 12 วันจากนั้น EMA 9 วันของ MACD จะถูกพล็อตเป็นเส้นสัญญาณ เมื่อเส้นค่าเฉลี่ยสัญญาณ MACD อยู่เหนือเส้นสัญญาณสัญญาณก็เป็นสัญญาณขาย เมื่อข้ามเส้นสัญญาณดังกล่าวเป็นสัญญาณซื้อ
  4. Fibonacci retracement ตัวบ่งชี้ชนิดนี้เกิดจากแนวคิดที่ว่าเมื่อตลาดมีการ move อย่างมากจะมีโอกาสที่จะปรับตัวลงตามสัดส่วนที่สำคัญ ๆโดยสัดส่วนเหล่านี้มาจากลำดับ Fibonacci Fibonacci จึงเป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้คาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาก่อนที่จะเกิดขึ้น ซึ่งตรงกันข้ามกับตัวชี้วัดที่ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ซึ่งแสดงแนวโน้มเฉพาะเมื่อเริ่มต้น

สิ่งเหล่านี้คือตัวบ่งชี้สำคัญที่ผู้เทรด forex ควรรู้จัก

Share.