6 แนวทางสร้างกลยุทธ์ในการเทรด forex ด้วยตนเอง

0

กลยุทธ์ในการเทรด forex นั้นเป็นเรื่องที่มักได้รับการพูดถึงอยู่เสมอเพราะนักเทรดมืออาชีพที่สามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องนั้นจะต้องมีการวางแผนและมีกลยุทธ์ในการเทรดที่ดี แต่การที่จะสร้างกลยุทธ์ในการเทรด forex ที่ประสบความสำเร็จสำหรับนักเทรดมือใหม่นั้นอาจเป็นเรื่องยาก ดังนั้นเราจึงมีวิธีในการช่วยให้นักเทรดมือใหม่สามารถสร้างกลยุทธ์ในการเทรดของตนเองได้ง่ายมากขึ้น

ในทางทฤษฎี อัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากแนวคิดพื้นฐานสองอย่างคือความเท่าเทียมกันของอัตราดอกเบี้ยและความเท่าเทียมกันของกำลังซื้อ ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างเทรด forex และการซื้อขายหุ้นอยู่ตรงที่ตลาด forex มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาและสามารถซื้อขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้นสิ่งนี้จึงทำให้ตลาด forex มีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่างๆได้ง่าย ดังนั้นแนวทางการวางกลยุทธ์สำหรับนักเทรดก็คือ

  1. สร้างแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการเทรด โดยทำการศึกษาการเคลื่อนไหวของตลาด forex ที่ผ่านมาเพื่อระบุแนวโน้มการคาดการณ์และสร้างแนวคิดในการเทรด จากนั้นจึงทำการปรับค่าโดยการตั้งคำถาม เช่น สามารถนำมาใช้กับตลาดช่วงผันผวนหรือไม่,ระดับกำไรที่ตั้งเป้าเอาไว้คือเท่าไหร่ เป็นต้น
  2. กำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเทรด ใช้โปรแกรมในการคำนวณเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงจากราคาปิดของวันก่อนหน้าและกรองผลการค้นหาที่ตรงกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้และติดตามรูปแบบการเปลี่ยนแปลงในวันต่อ ๆ ไป
  3. พัฒนารูปแบบการเทรด โดยในขั้นตอนนี้จะทำการปรับปรุงรูปแบบการเทรด ลดข้อบกพร่องของกลยุทธ์ที่ผ่านมา ซึ่งสามารถใช้ซอฟท์แวร์ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินว่ากลยุทธ์ที่ตั้งไว้ก่อนหน้านั้นใช้ได้ผลมากน้อยแค่ไหน มีสิ่งใดที่ต้องปรับปรุงบ้าง
  4. ทำการศึกษาเชิงปฏิบัติ ซึ่งต้องยึดตามหลักการที่เหมาะสม เช่น ต้นทุนในการเทรดเหมาะสมกับกำไรที่ได้มาหรือไม่,จุดขาดทุนที่ยอมรับได้อยู่ที่เท่าไหร่,จะสามารถทำกำไรได้สูงสุดจากทุนที่มีอยู่ได้มากแค่ไหน เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของกลยุทธ์
  5. หลังจากที่ได้ผลการทดสอบมาแล้ว ให้ทำการพิจารณาผลลัพธ์จากกลยุทธ์ที่น่าพอใจและทำการปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องให้ดียิ่งขึ้น แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่กลยุทธ์ล้มเหลวหรือใช้ไม่ได้ผลให้เลิกใช้และทำการวางแผนเพื่อสร้างกลยุทธ์ใหม่โดยไม่จำเป็นต้องจมอยู่กับความล้มเหลว
  6. เตรียมพร้อมที่จะรับผลลัพธ์และพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่เสมอ

แนวทางการวางแผนกลยุทธ์ดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้ จะช่วยให้นักเทรดมือใหม่เริ่มต้นสร้างกลยุทธ์ในการเทรด forex ด้วยตนเองได้ง่ายขึ้น

Share.