เทคนิคคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงค่าสกุลเงินในตลาด forex

0

ไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะพูดว่าตลาด Forex เป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อดูจากปริมาณการซื้อขายรายวันกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ ทั้งที่ตลาด forex ไม่มีที่ตั้งทางกายภาพและไม่มีหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนแต่เป็นตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ดำเนินการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่

เมื่อจะเข้าสู่ตลาด forex นักเทรดจะต้องเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ที่ผันผวนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อที่จะให้สามารถเอาตัวรอดและทำกำไรจากตลาด forex นี้ได้นักเทรดจะต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมและรู้จักประเมินการเคลื่อนไหวของตลาดเพื่อคาดการณ์แนวโน้มที่จะเกิดขึ้น ซึ่งนักเทรด forex มืออาชีพจะใช้ข้อมูลทั้งจากสถิติทั้งพื้นฐานและทางเทคนิคเพื่อคาดการณ์ทิศทางของเศรษฐกิจและการเคลื่อนไหวของค่าเงิน

วิธีการคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของค่าสกุลเงินนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายวิธี ซึ่งนักเทรดสามารถเลือกใช้วิธีการดังต่อไปนี้ในการคาดการณ์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงิน

  1. ภาวะเสมอภาคของอำนาจซื้อ วิธีการนี้เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมาก โดยมีกฎหมายของราคาเดียว ซึ่งในระบุว่าสินค้าที่เหมือนกันในหลายประเทศควรมีราคาเท่ากัน นั่นก็หมายความว่าไม่ควรมีโอกาสในการทำกำไรจากสองตลาดสำหรับคนที่จะซื้อสินค้าราคาถูกในประเทศใดประเทศหนึ่งและขายในราคาแพงในประเทศอื่นเพื่อให้ได้กำไร จากหลักการนี้สามารถนำไปคาดการณ์สถานการณ์ในตลาด forex จะเปลี่ยนไปในเพื่อต่อต้านการเปลี่ยนแปลงราคาเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อ
  2. ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจสัมพัทธ์ วิธีนี้จะดูที่พลังของการเติบโตทางเศรษฐกิจในหลายประเทศเพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยน หลักการของแนวทางนี้คือสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพและการเติบโตสูงมีโอกาสดึงดูดนักลงทุนต่างชาติได้มากขึ้น ซึ่งนักลงทุนต้องซื้อสกุลเงินของประเทศนั้นๆเพื่อการลงทุน ถ้าเปรียบเทียบวิธีนี้กับวิธีแรก ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจสัมพัทธ์ไม่ได้คาดการณ์ตำแหน่งที่แท้จริงของอัตราแลกเปลี่ยน แต่จะทำให้รู้ทิศทางความเคลื่อนไหวของสกุลเงิน
  3. แบบจำลองทางเศรษฐมิติ นักลงทุนจะต้องทำการรวบรวมปัจจัยที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของสกุลเงินหนึ่ง ๆ และสร้างโมเดลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเหล่านั้นที่มีต่ออัตราแลกเปลี่ยน ปัจจัยที่ใช้ในแบบจำลองเศรษฐมิติมักขึ้นกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์อย่างไรก็ตามคุณก็สามารถเพิ่มตัวแปรใด ๆ ได้หากมีนัยสำคัญต่ออัตราแลกเปลี่ยน
  4. แบบอนุกรมเวลา วิธีนี้เป็นวิธีการทางเทคนิคโดยใช้วิธีการเฉลี่ยอัตโนมัติ วิธีนี้จะได้ผลดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับแนวคิดในการใช้ข้อมูลพฤติกรรมที่ผ่านมาและรูปแบบราคาเพื่อคาดการณ์พฤติกรรมราคาค่าเงินที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

เรียนรู้วิธีการดังกล่าวข้างต้นนี้เพื่อที่จะได้มีโอกาสประสบความสำเร็จในการเทรด forex มากขึ้น

Share.