เตรียมใจให้พร้อมก่อนลงสนามเทรด forex อย่างมืออาชีพ

0

การเทรด forex นั้นนอกเหนือจากการวางกลยุทธ์ในการเทรดที่มีประสิทธิภาพแล้ว การปรับสภาพจิตใจให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ในการเทรดที่มีความผันผวนสูงก็เป็นเรื่องสำคัญ เพราะการเทรดนั้นผู้เทรดจะต้องเจอกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดต่างๆรวมกับความคาดหวังของผู้เทรดที่อาจทำให้การตัดสินใจเกิดความผิดพลาดได้ง่าย ดังนั้นผู้เทรดจึงต้องมีการปรับแนวคิดในการเทรดอย่างมืออาชีพ

จิตวิทยาในการเทรด forex เป็นเรื่องที่มักถูกหยิบยกขึ้นมาพูดอยู่บ่อยๆ เพราะเป็นเรื่องสำคัญ ผู้เทรดคนหนึ่งอาจพลิกสถานการณ์ของตนเองจากร้ายกลายเป็นดี หรือพลิกจากดีกลายเป็นร้ายได้เพราะจิตวิทยาที่แข็งแกร่งหรืออ่อนแอ ดังนั้นการปรับสภาพจิตใจของผู้เทรดให้มีความแข็งแกร่งเป็นมืออาชีพจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ซึ่งผู้เทรดจะต้องปรับจูนแนวคิดให้เป็นประโยชน์ต่อการเทรด forex ดังต่อไปนี้

  1. เรียนรู้ที่จะแยกการใช้ชีวิตจริงออกจากการเทรด ความสามารถของมืออาชีพก็คือความสามารถในการแยกแยะระหว่างการเทรด forex กับการใช้ชีวิตปกติ แม้บางครั้งผู้เทรดจะรู้สึกหงุดหงิด,อารมณ์ไม่ดี หรือเศร้า แต่เมื่อต้องเริ่มทำการเทรดก็ต้องทำตัวเป็นมืออาชีพ เทรดตามกลยุทธ์หรือแผนการที่วางเอาไว้โดยไม่ใช้อารมณ์เป็นตัวนำในการตัดสินใจเทรด
  2. หลังจากเทรดประจำวันเสร็จแล้ว ให้ปิดคอมพิวเตอร์และหลีกเลี่ยงการดูกราฟหรือติดตามการเคลื่อนไหวของตลาดผ่านหน้าจอในช่วงเวลาพักผ่อน การผูกติดอยู่กับการเทรด forex อยู่ตลอดเวลาทำให้ผู้เทรดเกิดความเครียดมากจนเกินไป และอาจทำให้สูญเสียเวลาในการใช้ชีวิตส่วนตัวและครอบครัวที่อาจทำให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง ดังนั้นควรแบ่งเวลาในการเทรดให้เหมาะสม
  3. เทรดอย่างมีวินัย ในตลาด forex คุณจะเจอกับผู้เทรดจำนวนมากและในจำนวนไม่น้อยเหล่านั้นก็เป็นผู้เทรดที่มีประสบการณ์มากกว่า,มีทุนในการเทรดมากกว่า แต่ไม่ต้องนำตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น ให้ยึดมั่นในเป้าหมายและทำตามแผนการที่วางเอาไว้อย่างเคร่งครัด
  4. อย่าให้เงินเป็นตัวหลักในการตัดสินใจ แม้ว่าเป้าหมายในการเทรด forex นั้นคือกำไรที่ได้จากการเทรด แต่การเงินเป็นตัวนำในการตัดสินใจอาจทำให้เกิดความเครียด และการกลัวการสูญเสียเงินก็อาจทำให้นักเทรดต้องเสียโอกาสดีๆในบางครั้ง ดังนั้นจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมด้วยการวางแผนการเงินเอาไว้ล่วงหน้าและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี

ผู้เทรดควรมีการเตรียมความพร้อมสภาพจิตใจให้แข็งแกร่งก่อนจะลงตลาด forex ที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงสูง เพราะสภาพจิตใจที่พร้อมและมีความเป็นมืออาชีพจะทำให้คุณประสบความสำเร็จในการเทรดมากกว่าคนอื่น

Share.