รู้จักกับพื้นฐานการวิเคราะห์ forex ในทางเทคนิค

0

เทคนิคในการวิเคราะห์เพื่อเทรด forex นั้นมีอยู่ด้วยกัน 2 วิธีใหญ่ๆก็คือการวิเคราะห์พื้นฐานและการวิเคราะห์เชิงเทคนิค ซึ่งความแตกต่างของทั้งสองวิธีคือการวิเคราะห์พื้นฐานจะเป็นการวิเคราะห์ภาพรวมของเศรษฐกิจ,การเมืองและปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าเงิน ในขณะที่การวิเคราะห์เชิงเทคนิคเป็นการวิเคราะห์เชิงสถิติที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของราคา

การวิเคราะห์เชิงเทคนิคอาจเป็นสิ่งที่หลายคนมองว่ามีความยุ่งยากซับซ้อนแต่การวิเคราะห์ความต้องการและอุปทานในตลาดเพื่อหาทิศทางของราคาเป็นความพยายามทำความเข้าใจกับความเชื่อมั่นของตลาดในการเปลี่ยนแปลงของราคา ซึ่งการวิเคราะห์ทางเทคนิคดังกล่าวนี้จะมีชุดเครื่องมือต่างๆที่ช่วยในการวิเคราะห์ที่หากนักลงทุนทำความเข้าใจกับมันอย่างละเอียดแล้วก็จะเป็นพื้นฐานที่ดีกับการวางแผนลงทุนในระยะยาวได้

การวิเคราะห์ทางเทคนิคคืออะไร?

การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นวิธีการประเมินหลักทรัพย์ที่ใช้การวิเคราะห์ทางสถิติของกิจกรรมทางการตลาดเช่นราคาและปริมาณ ซึ่งการวิเคราะห์ทางเทคนิคจะไม่พยายามวัดค่าที่แท้จริงของความปลอดภัย แต่จะใช้แผนภูมิและเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อระบุรูปแบบที่ใช้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจลงทุนได้

การวิเคราะห์ทางเทคนิคมีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นกราฟหรือแผนภูมิ, ใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคและ oscillators และใช้เทคนิคหลายอย่างรวมกัน แต่ไม่ว่าในกรณีใดนักวิเคราะห์ด้านเทคนิคจะใช้ข้อมูลราคาและปริมาณในอดีตเป็นข้อมูลแยกต่างหากจากคู่ค้าพื้นฐาน การวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่ได้กังวลกับการประเมินราคาของสินทรัพย์ แต่สิ่งเดียวที่สำคัญคือข้อมูลการซื้อขายในอดีตและข้อมูลใดที่ข้อมูลอาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต

  1. ราคาของสินทรัพย์เป็นตัวบอกทุกอย่าง การวิเคราะห์ทางเทคนิคตั้งอยู่บนสมมติฐานตลาดที่ว่าราคาหุ้นสะท้อนถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ รวมถึงปัจจัยพื้นฐาน นักวิเคราะห์ทางเทคนิคเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นปัจจัยพื้นฐานไปจนถึงปัจจัยด้านการตลาดในวงกว้างสู่จิตวิทยาด้านการตลาดสามารถรู้ได้จากราคาของหุ้นหรือสินทรัพย์ ที่เหลือคือการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาซึ่งนักวิเคราะห์ทางเทคนิคมองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของอุปทานและอุปสงค์สำหรับหุ้นที่ต้องการในตลาด
  2. ราคามีการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ นักวิเคราะห์ทางเทคนิคเชื่อว่าราคาจะเคลื่อนไหวในระยะสั้นปานกลางและระยะยาว กล่าวอีกนัยหนึ่งราคามีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งกลยุทธ์การซื้อขายทางเทคนิคส่วนใหญ่เป็นไปตามสมมติฐานนี้
  3. ประวัติศาสตร์มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นซ้ำ นักวิเคราะห์ทางเทคนิคเชื่อว่าประวัติศาสตร์มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นซ้ำ ลักษณะการเคลื่อนไหวของราคาที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ มักถูกนำมาใช้กับจิตวิทยาด้านการตลาดซึ่งมีแนวโน้มที่จะสามารถคาดเดาได้โดยอาศัยอารมณ์เช่นความกลัวหรือความตื่นเต้น การวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้รูปแบบแผนภูมิเพื่อวิเคราะห์อารมณ์เหล่านี้และการเคลื่อนไหวของตลาดในภายหลังเพื่อทำความเข้าใจกับแนวโน้ม

สิ่งเหล่านี้คือพื้นฐานของการิเคราะห์ทางเทคนิคในการเทรด forex

Share.