รู้จักกับกราฟในรูปแบบ Continuation Pattern ที่นักเทรด forex ควรรู้

0

หลังจากที่เรียนรู้รูปแบบของกราฟแบบ Reversal Pattern ไปแล้ว ในบทความนี้เราจะมาเรียนรู้รูปแบบกราฟแบบต่อเนื่องหรือ Continuation patterns ซึ่งเป็นจุดพักตัวของ Trend ก่อนที่จะมีการเคลื่อนไหวต่อไป

กราฟราคาในรูปแบบ Continuation Pattern จะมีหลักการสำคัญที่แตกต่างจาก Reversal Patternคือ Sideways ใน Continuation Pattern นั้น คือการหยุดพักของเทรน และเมื่อพ้นจากจุดพัก Trend นั้นก็ดำเนินไปต่อ ซึ่งต่างจาก Reversal Pattern ที่คิดว่าการพักตัวคือการกลับทิศของแนวโน้ม และข้อแตกต่างอีกแบบหนึ่งก็คือ เวลาในการฟอร์มตัว Reversal Pattern จะฟอร์มตัวนานกว่าจะแนวโน้มเปลี่ยนจริงๆ แต่ Continuation Pattern จะฟอร์มตัวเร็วกว่า

รูปแบบของกราฟราคาในรูปแบบ Continuation Pattern ที่ควรรู้จักมีดังต่อไปนี้

  1. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นรูปแบบต่อเนื่องซึ่งยืนยันว่าแนวโน้มพื้นฐานควรดำเนินต่อไป แบ่งออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและรูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาลงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแนวโน้มพื้นฐาน รูปรูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาลงปรากฏขึ้นในช่วงขาขึ้นเมื่อราคาเข้าสู่ช่วงหนาแน่นในระหว่างการซื้อขายด้านข้าง ราคาอาจจะแตกออกตามทิศทางของแนวโน้มก่อนหน้านี้ สัญญาณทริกเกอร์คือการแบ่งส่วนบนของสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยมีเป้าหมายราคาเป็นความสูงของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สำหรับรูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาขึ้นใช้กฎตรงข้าม รูปแบบนี้เกิดขึ้นในช่วงที่มีแนวโน้มลดลงเมื่อราคาเข้าสู่ช่วงความคับคั่งและการซื้อขายด้านข้าง ซึ่งหมายความว่าแนวโน้มจะมีแนวโน้มลดลงต่อไป
  2. Wedges เป็นรูปแบบราคาต่อเนื่องอีกประเภทหนึ่ง ซึ่ง Bullish wedge เป็นรูปแบบขาขึ้นขณะที่ราคาซื้อขายภายในเส้นแนวโน้มที่ผันผวน แนวโน้มการบรรจบกันเหล่านี้บ่งชี้ว่าผู้ขายพยายามผลักดันให้ราคาลดลง แต่ไม่ได้มีแรงพอที่จะเอาชนะผู้ซื้อได้ ในที่สุดผู้ซื้อจะชนะและราคาพักผ่านเส้นแนวโน้มด้านบนแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มขาขึ้นจะกลับมาทำงานต่อ
  3. Flags มีรูปแบบราคาที่คล้ายคลึงกับ Wedges ซึ่งเป็นรูปแบบขนานและไม่บรรจบกัน Flag pole เป็นรูปแบบของ Flags เนื่องจากราราเป้าหมายมีการวัดด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่แบบแผนภูมิอื่นๆ Flags เป็นได้ทั้ง bullish และ bearish Bullish Flag จะแสดงในช่วงขาขึ้นโดยมีแนวโน้มเส้นคู่ขนานด้านบน และด้านล่างของราคาซึ่งเป็นรูปแบบลาดลง ส่วน Bearish ก็เช่นเดียวกันโดยมีความแตกต่างเกิดขึ้นในช่วงขาลงและมีความลาดชันขึ้น เป้าหมายราคาจะวัดได้จากความสูงของ Flags ที่ด้านบนของ Flags ซึ่งจะนำไปสู่จุดต่ำสุดของ Flags นั้น
  4. Cup และ Handle เป็นรูปแบบที่มีมือจับขึ้นมาเพิ่มเติม เป็นรูปแบบราคาต่อเนื่องซึ่งแสดงให้เห็นว่าในช่วงกลางของขาขึ้นผู้ขายพยายามกดดันราคาให้ต่ำลง แต่ความรู้สึกก็ค่อยๆเปลี่ยนจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ นอกจากนี้ pullback เกิดขึ้นเป็นความพยายามครั้งสุดท้ายของผู้ขาย

รูปแบบของกราฟดังที่กล่าวไปข้างต้นนี้เป็นกราฟในรูปแบบต่อเนื่องที่ผู้เทรดควรเรียนรู้เอาไว้

Share.