ปัจจัยระดับประเทศที่ส่งผลต่อค่าเงินและความเคลื่อนไหวในตลาด forex

0

ตลาด forex เป็นตลาดที่มีการซื้อขายกันทั่วโลก ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจากทุกมุมโลกสามารถมาทำการซื้อขายกันได้ผ่านทางตลาดนี้ทำให้เงินหมุนเวียนในตลาดนี้กว่าหลายพันล้านดอลล่าร์สหรัฐในแต่ละวัน เมื่อการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเป็นกิจกรรมการซื้อขายระดับโลกเนื่องจากมีการอ้างอิงกับค่าสกุลเงินของประเทศต่างๆ ดังนั้นจึงเลี่ยงไม่ได้ที่ตลาด forex จะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจและเหตุการณ์สำคัญต่างๆระดับโลก

ตลาด forex ถูกขับเคลื่อนโดยปัจจัยทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่เรียกกันว่าเศรษฐกิจมหภาค ดังนั้นเศรษฐกิจระดับประเทศจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดมูลค่าของสกุลเงินรวมถึงการขับเคลื่อนตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตลอด 24 ชั่วโมง

มาดูกันว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจใดบ้างที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาด forex

  1. ตลาดทุนโลก เป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงภาวะของเศรษฐกิจได้ดีที่สุด เพราะรายงานข่าวสำคัญต่างๆจะมีการเผยแพร่สู่สาธารณะอย่างสม่ำเสมอจึงทำให้เป็นเรื่องง่ายที่นักลงทุนจะสามารถติดตามข่าวสารได้ ตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้มีความสำคัญและส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของตลาดอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากตราสารหนี้มีอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูง ความผันผวนของราคาตั๋วเงินคลังมีผลต่อการเคลื่อนไหวของสกุลเงินซึ่งหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนจะส่งผลโดยตรงต่อค่าสกุลเงินนั่นเอง
  2. การค้าระหว่างประเทศ จะเห็นว่าประเทศที่มีสินค้าหรือบริการที่เป็นที่ต้องการในตลาดสูงในระดับสูงมักจะมีค่าเงินที่แข็งแกร่ง การขาดดุลทางการค้ายังแสดงให้เห็นถึงสถานะการแข่งขันของประเทศในตลาดการค้าระหว่างประเทศ ประเทศที่มีการขาดดุลการค้ารายใหญ่เป็นผู้ซื้อ / ผู้นำเข้าสินค้าระหว่างประเทศสุทธิส่งผลให้สกุลเงินของประเทศนั้นถูกขายเพื่อซื้อสกุลเงินของประเทศอื่น ๆ เพื่อที่จะจ่ายค่าสินค้าระหว่างประเทศ สถานการณ์เช่นนี้อาจส่งผลเสียต่อมูลค่าของสกุลเงินของประเทศนั้นๆได้
  3. ผลกระทบทางการเมือง สถานการณ์ทางการเมืองของประเทศมีผลสำคัญต่อมุมมองทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆด้วย จึงมักเห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองในประเทศก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่รวมไปถึงค่าสกุลเงินของประเทศนั้นๆด้วย ตัวอย่างเช่นการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นเป็นเหตุการณ์สำคัญสำหรับตลาดสกุลเงิน นโยบายการเงินและการเงินของรัฐบาลใด ๆ เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ การตัดสินใจของธนาคารกลางที่มีผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยจะได้รับการเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดโดยตลาดอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหรือแนวโน้มในอนาคต

นักเทรดควรให้ความสำคัญกับปัจจัยสำคัญต่างๆดังกล่าวมาข้างต้นเพราะมีผลกระทบต่อค่าของสกุลเงินและการเคลื่อนไหวของตลาด forex เพราะตลาดอัตราแลกเปลี่ยน forex จะถูกขับเคลื่อนโดยปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อมูลค่าและความแข็งแกร่งของสกุลเงินของประเทศ แนวโน้มทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการกำหนดมูลค่าของสกุลเงินดังนั้นการทราบปัจจัยและตัวชี้วัดต่างๆที่น่าจับตามองจะช่วยให้คุณสามารถแข่งขันกับคนอื่นๆได้ในตลาด forex ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

Share.