ปัจจัยพื้นฐานที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาด forex

0

ในการเทรด forex นั้นนักเทรดต้องมีความรู้ในการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานที่ทำให้มีความเข้าใจในการเคลื่อนไหวของตลาดการเงินที่ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์จริงและข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินที่ทำการซื้อขาย  ซึ่งการวิเคราะห์ต่างๆเหล่านี้นักเทรดมือใหม่อาจคิดว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวและยุ่งยากแต่เมื่อเข้าใจในเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็สามารถนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนการเงินหรือคาดการณ์การเคลื่อนไหวของค่าเงินที่ต้องการเทรดให้เป็นประโยชน์ได้

เนื่องจากการวิเคราะห์พื้นฐานเป็นเรื่องการมองหามูลค่าที่แท้จริงของการลงทุน ดังนั้นนักเทรดจึงต้องมองไปที่ภาวะเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการประเมินค่าสกุลเงินของประเทศ ซึ่งสามารถพิจารณาถึงปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญบางอย่างที่มีบทบาทในการเคลื่อนไหวของสกุลเงิน

เพราะสกุลเงินเคลื่อนไหวด้วยเหตุผลหลายประการตั้งแต่นโยบายและการทำงานธนาคารกลางไปถึงภัยพิบัติต่างๆ สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะถูกแสดงเป็นคู่เสมอดังนั้นนักเทรด forex จึงต้องวัดข้อดีและข้อเสียของสกุลเงินสองสกุล

การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานมุ่งเน้นไปที่แรงทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่ขับเคลื่อนอุปสงค์และอุปทาน ยิ่งกว่าตลาดอื่น ๆ สกุลเงินมีแนวโน้มที่จะพัฒนาแนวโน้มที่แข็งแกร่งขึ้นและหนึ่งในบทบาทสำคัญของการวิเคราะห์พื้นฐานคือการคาดการณ์ระยะยาว

นักวิเคราะห์จะพิจารณาตัวชี้วัดเศรษฐกิจมหภาคต่างๆเช่น อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ,อัตราดอกเบี้ย,เงินเฟ้อและอัตราการจ้างงานเพื่อคาดการณ์สภาวะตลาด ปัจจัยพื้นฐานของการเคลื่อนไหวของสกุลเงิน ได้แก่ ข้อมูลทางเศรษฐกิจการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยข่าวและประกาศซึ่งทั้งหมดนี้สามารถบ่งบอกถึงความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่อาจเกิดขึ้นได้ การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานช่วยในการกำหนดว่าสกุลเงินถูกประเมินค่าได้ตามความเป็นจริงหรือเกินกว่าความเป็นจริงได้

อัตราดอกเบี้ย

ตลาด Forex มีความซับซ้อนและในขณะที่มีปัจจัยพื้นฐานมากมายที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าของค่าเงิน แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออัตราดอกเบี้ยและการคาดการทิศทางการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกควบคุมโดยตรงจากธนาคารกลางของประเทศหรือของภูมิภาค เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญก็เป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อสกุลเงิน

ปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่สุดอีกประการหนึ่งคืออัตราเงินเฟ้อและอัตราการจ้างงานเนื่องจากเป็นตัวแปรสองแบบที่ธนาคารกลางให้ความสำคัญเมื่อต้องตั้งค่านโยบายการเงิน

ดังนั้นนักเทรด forex จึงควรศึกษาและมีความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของค่าเงินและทิศทางของตลาดเพื่อเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ก่อนทำการซื้อขายค่าเงินซึ่งจะทำให้การเทรด forex เป็นไปอย่างมีทิศทางและมีโอกาสประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

Share.