ทำความเข้าใจกับค่า pip ในการเทรด forex

0

ในการเทรด forex นั้น นักเทรดจะต้องรู้จักกับค่า pip หรือ Price Interest Point ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวของค่าเงินในทศนิยมตำแหน่งสุดท้ายหรือทศนิยมตัวที่ 2 หรือ 4 ค่า pip มีความสำคัญเพราะมีผลต่อความเสี่ยง จำนวนกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการเคลื่อนไหวจะขึ้นอยู่กับคู่สกุลเงินที่คุณซื้อขายและสกุลเงินที่คุณเปิดบัญชีด้วย ถ้านักเทรดม่ทราบว่าค่า pip คืออะไรคุณจะไม่สามารถคำนวณขนาดของ forex ที่ดีที่สุดในการเทรดได้และอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเทรดมากยิ่งขึ้น

การคำนวณค่า pip ในการเทรดหรือซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน นักเทรดสามารถคำนวณค่า pip ในการซื้อขายอัตราแลกเปลี่นได้ด้วยตนเอง โดยในบทความนี้จะยกตัวอย่างการคำนวณค่า pip ในการเทรดสกุลเงิน USD หรือเงินดอลล่าร์สหรัฐซึ่งเป็นสกุลเงินที่ซื้อขายกันมากที่สุดในโลก เมื่อไหร่ก็ตามที่ค่าเงิน USD อยู่ในตำแหน่งที่สองของคู่เงิน ค่า pip จะคงที่และไม่เปลี่ยนแปลง เช่น EUR / USD, GBP / USD, AUD / USD, NZD / USD โดยหากคุณถือเงิน USD อยู่ค่า pip คงที่จะประกอบไปด้วย

0.10 USD สำหรับ micro lot มีมูลค่า 1,000 เหรียญ
1 USD สำหรับ mini lot ซึ่งมีมูลค่า 10,000 เหรียญ
และ 10 USD สำหรับ standard lot

แต่หากสกุลเงิน USD ไม่อยู่ในตำแหน่งที่สอง จะคิดค่า pip โดยใช้อัตราส่วน USD/คู่เงินสกุลอื่น ตัวอย่างเช่นหากต้องการคำนวณค่า pip ของstandard lotสำหรับ USD / CAD เมื่อซื้อขายสกุลเงินUSD ให้หารด้วยอัตรา USD / CAD 10 เหรียญ หากอัตรา USD / CAD เท่ากับ 1.2500 ค่า pip สำหรับ standard lot ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯคือ 8 USD หรือ 10 USD หารด้วย 1.25

ส่วนการคำนวณค่า Pip สำหรับการเทรดค่าเงินที่ไม่ใช่ USD ก็สามารถคำนวณค่า pip ได้เช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น หากคุณมีเงินสกุลดอลลาร์แคนาดา หรือ CAD ที่อยู่ในตำแหน่งที่สองของคู่เงิน เช่น สกุลเงินใดๆ/CAD จะมีค่า pip ของ standard lot ที่คงที่คือ 10 CAD แต่หากเป็น mini lot ค่า pip จะอยู่ที่ 1 CAD และ micro lot ค่า pip จะอยู่ที่ 0.10 CAD

ส่วนการหาค่า pip เมื่อ CAD อยู่ในตำแหน่งแรกเช่น CAD/สกุลเงินใดๆ ก็สามารถคำนวณได้โดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น เช่น หากต้องการหาค่า pip ใน mini lot ของ CAD/CHF ที่มีอัตราแลกเปลี่ยน 0.7820 ค่า pip ก็จะเท่ากับ 1.27 CAD เป็นต้น

ความสำคัญของ Forex Pip มีความสำคัญเพราะสามารถอธิบายถึงระดับความผันผวนของราคาของคู่ค้าที่อ้างอิงที่สามารถอธิบายการเคลื่อนไหวของราคาเกี่ยวกับคู่สกุลเงินซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ถึงแนวโน้มราคาที่เกี่ยวกับคู่สกุลเงิน การที่นักเทรดมีความรู้เกี่ยวกับค่า pip รวมถึงการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ single pip ช่วยในการวัดอิทธิพลที่มีต่อความสามารถในการทำกำไรได้

Share.