ตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่นักเทรด forex ต้องให้ความสนใจ

0

ตลาดการเงินเป็นตลาดที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็ว ดังนั้นนักเทรด forex จึงต้องมีการติดตามข่าวสารที่สำคัญอยู่เสมอก่อนตัดสินใจทำการเทรด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวสารที่สำคัญเกี่ยวกับตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจต่างๆ เศรษฐกิจต่างๆรวมถึงเหตุการณ์ข่าวและข่าวต่างประเทศที่มีผลเป็นตัวกำหนดตลาด  ซึ่งหากนักเทรด forex สามารถจัดการข้อมูลที่มีความหมายได้อย่างเป็นระบบและมองหาความสำคัญของข่าวสารต่างๆที่สำคัญนี้ได้อย่างรวดเร็วก็จะมีโอกาสสร้างผลกำไรได้ไกลมากขึ้นและสร้างเส้นทางสู่ความสำเร็จในระยะยาว

แม้ว่านักเทรดหลายคนจะให้ความสำคัญกับเทคนิคการเทรดโดยอ่านกราฟเชิงเทคนิค แต่ถึงอย่างไรก็ตามการทำความเข้าใจเรื่องพื้นฐานที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนตลาด ดังนั้นมาดูกันว่านักเทรด forex ควรติดตามข่าวสารประเภทไหนบ้าง

  • อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง ในแต่ละเดือนธนาคารกลางต่างๆของประเทศเศรษฐกิจโลกจะประชุมกันเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยว่าจะปล่อยให้มีอัตราดอกเบี้ยคงที่,เพิ่มขึ้นหรือลดลง ซึ่งผลการตัดสินใจเกี่ยวกับดอกเบี้ยเหล่านี้เองที่มีความสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของสกุลเงิน
  • ดัชนีราคาผู้บริโภคเป็นมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่ใช้มากที่สุดในบรรดาดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจต่างๆ ดัชนีนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับราคาเฉลี่ยที่ผู้บริโภคใช้จ่ายให้กับสินค้าในตลาดและวัดความสำคัญว่าสินค้าประเภทเดียวกันนั้นมีมูลค่ามากหรือน้อยสำหรับผู้บริโภค ซึ่งธนาคารกลางจะตรวจสอบดัชนีราคาผู้บริโภคนี้เพื่อช่วยในการกำหนดอัตราและนโยบาย หากอัตราเงินเฟ้อมากขึ้นและมีการเคลื่อนไหวเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด อัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้น
  • GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศ ธนาคารกลางของประเทศได้คาดการณ์แนวโน้มการเติบโตในแต่ละปีเพื่อกำหนดว่าประเทศจะเติบโตได้เร็วเพียงใดโดยวัดตาม GDP เมื่อ GDP ต่ำกว่าที่คาด ค่าสกุลเงินมีแนวโน้มลดลงและเมื่อค่า GDP ดีกว่าที่คาดการณ์ค่าสกุลเงินจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
  • อัตราการว่างงาน มีความสำคัญต่อตลาดเพราะธนาคารกลางจะใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึงสุขภาพของเศรษฐกิจของประเทศ หากมีการจ้างงานมากผู้บริโภคก็จะมีการใช้จ่ายมากขึ้นดังนั้นค่านี้จึงเป็นตัวสะท้อนภาพรวมของเศรษฐกิจ  การจ้างงานที่สูงขึ้นทำให้อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเนื่องจากธนาคารกลางมุ่งมั่นที่จะสร้างความสมดุลระหว่างอัตราเงินเฟ้อกับการเติบโตและตัวเลขดังกล่าวดึงดูดความสนใจจากผู้ค้ารายใหญ่ อัตราการว่างงานมีสองสถิติที่สำคัญที่สุด คือ ตัวเลข ADP และ NFP ของสหรัฐอเมริกาที่ปล่อยออกมาในแต่ละเดือน

ตัวเลขที่สำคัญดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นตัวเลขที่มีความสำคัญที่นักเทรด forex ควรให้ความสนใจ เพราะเป็นตัวเลขที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวขึ้นลงของค่าเงินเพื่อให้นักเทรดสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญก่อนตัดสินใจเทรด

Share.