ค่า Quote ใน forex คืออะไร

0

Forex quote เป็นสิ่งที่นักเทรด forex ทุกคนจะต้องรู้เพราะเป็นค่าเงินอ้างอิงที่ใช้ค่าเงินตัวที่สองของคู่สกุลเงิน อย่างเช่น USD/JPY ค่า quote จะหมายถึงค่าเงินตัวที่สองของคู่สกุลเงินซึ่งก็คือ JPY นั่นเอง

การซื้อขายสกุลเงินในตลาด forex จะทำกันเป็นคู่เงิน โดยจะใช้สัญลักษณ์ตัวอักษร 3 ตัวซึ่งเป็นรหัสของสกุลเงินแต่ละสกุลอย่างเช่น EUR เป็นรหัสสกุลเงินของสหภาพยุโรป,USD เป็นรหัสสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ เป็นต้น ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ารหัสสกุลเงินจะประกอบด้วยชื่อประเทศ 2 ตัวอักษรด้านหน้าและค่าสกุลเงินเป็นตัวอักษรตัวสุดท้าย

การซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนในตลาด forex จะทำกันเป็นคู่สกุลเงิน เพื่อที่ว่าจะได้แสดงค่าของสกุลเงินสองค่าเปรียบเทียบกัน อย่างเช่น EUR/USD ค่าสกุลเงิน EUR จะถูกเรียกว่าค่าสกุลเงินหลักและ USD คือสกุลเงินที่ใช้อ้างอิงหรือ quote currency ส่วนใหญ่แล้วในตลาด forex มักจะเลือกค่าสกุลเงินเพื่อมาเทียบกับค่าเงิน USD โดยค่าเงินหลักในตลาด forex มีเพียงค่าเงิน 2 สกุลเงินเท่านั้นที่นำมาใช้เป็นค่าเงินพื้นฐานเพื่อเปรียบเทียบกับค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐ นั่นก็คือ เงินเยน JPY และเงินฟรังก์สวิส CHF หรือ USD/JPY และ USD/CHF

สิ่งที่นักเทรดต้องให้ความสนใจคือการเคลื่อนไหวของค่าเงินอ้างอิงหรือ forex quote เพราะจะทำให้อ่านค่าสกุลเงินได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งราคาเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของคู่สกุลเงินในปัจจุบันและเป็นพื้นฐานในการประเมินว่าควรทำการเทรดหรือไม่ อย่างเช่น คู่สกุลเงิน EUR/USD ที่มีราคาสกลุเงินอยู่ที่ 1.1631 / 1.1632 ซึ่งค่าแรกเรียกว่าราคาเสนอซื้อที่เป็นราคาเสนอของตลาดที่เสนอซื้อสกุลเงิน หรือพูดอย่างง่ายๆว่านักเทรดจะได้เงินกี่ดอลล่าร์สหรัฐหากขาย 1 ยูโร ดังนั้นนักเทรดจึงสามารถประเมินได้ว่าค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐเมื่อเทียบกับยูโรเป็นเท่าไหร่เพื่อพิจารณาว่าสมควรซื้อหรือไม่

ค่าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนในตลาด forex คือค่า spread ซึ่งเป็นส่วนต่างของราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย โดยจะมีการวัดเป็น pip หรือ point ซึ่ง pips เป็นหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาขั้นต่ำของตลาด เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการซื้อขายในจำนวนไม่มาก ค่า pip อาจไม่มีความหมายเท่าใดนักแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการซื้อขายในปริมาณสูงๆค่า pip เพียงเล็กน้อยสามารถผันแปรเป็นกำไรหรือขาดทุนได้

ค่า quote เป็นค่าอ้างอิงพื้นฐานของสกุลเงินที่นักเทรดต้องรู้จัก เพราะค่า quote จะแสดงถึงราคาที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในตลาดในช่วงเวลาหนึ่งๆยกเว้นว่าจะเกิดความผันผวนของตลาดในช่วงระยะเวลาสั้นๆที่ค่า quote จะถูกลบหายไปชั่วขณะจากการเก็งกำไรโดยอัตโนมัติ

Share.