คำนวณตำแหน่ง Stop-loss ที่เหมาะสมได้อย่างไร

0

ผู้เทรด forex ทุกคนต้องรู้จักกับการหยุดการขาดทุนหรือ Stop-loss ที่จะช่วยให้ผู้เทรดปกป้องเงินที่จะสูญเสียไปจากการเทรดที่ผิดพลาด เพราะบางครั้งผู้เทรดก็อาจจะสูญเสีย position ในการเทรดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นการตั้งจุด  Stop-loss เอาไว้จึงช่วยให้ผู้เทรดไม่ต้องสูญเสียเงินไปจนหมดบัญชี

การตั้งค่า Stop-loss ที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก เพราะจะทำให้ผู้เทรดสามารถหยุดการขาดทุนที่อาจทำความเสียหายให้แก่บัญชีเทรดและยังไม่เสียโอกาสในการทำกำไรเมื่อยังอยู่ในช่วงเวลาที่ทำได้ ดังนั้นการเรียนรู้การตั้งค่า Stop-loss จึงเป็นสิ่งที่นักเทรดที่ต้องการประสบความสำเร็จควรทำ

สามารถคำนวณจุด Stop-loss ได้หรือไม่

คำตอบก็คือได้ เพราะการหยุดการขาดทุนโดย Stop-loss เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ดังนั้นก่อนที่จะเข้าสู่การเทรดคู่สกุลเงินใดๆต้องกำหนดความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ออกมาให้ชัดเจนซึ่งผู้เทรดแต่ละคนอาจมีไม่เท่ากัน ความเสี่ยงคือจำนวนเงินที่ผู้เทรดสามารถจ่ายได้เมื่อทำการเทรดผิดพลาด เช่น หากผู้เทรดยอมรับการสูญเสียเงิน $500 ในการเทรดครั้งหนึ่งๆ ดังนั้นอัตราผลตอบแทนที่ควรได้รับจากการเทรดควรเป็น 1,500 USD หรืออัตรา 1:3 จึงจะมีความคุ้มค่ากับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

การคำนวณตำแหน่ง Stop-loss สามารถทำได้สองวิธีคือ

1.Cents / pips / ticks ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับความเสี่ยง โดยสามารถคำนวณได้จากสมการ

Y – X = cents/ticks/pips at risk เช่น หากผู้เทรดซื้อคู่สกุลเงิน  EUR / USD ที่อัตรา 1.1569 และมีการหยุดขาดทุนที่ 1.1575 คุณมีความเสี่ยง 6 จุดต่อล็อต วิธีนี้จะช่วยให้ผู้เทรดสามารถบอกให้คนอื่นทราบว่าคำสั่งซื้อของคุณอยู่ที่ใดหรือให้พวกเขารู้ว่าการสูญเสียจากจุดเริ่มต้นของคุณเป็นอย่างไร ไม่ได้บอกว่าบัญชีของคุณมีความเสี่ยงกับการเทรดมากแค่ไหน หากต้องการทราบว่าตำแหน่งที่อยู่นั้นมีความเสี่ยงในบัญชีเทรดเท่าไหร่ นอกจากจะคำนวณ cents/ticks/pips at risk แล้วยังตองคำนวณในวิธีที่ 2 อีกด้วย

  1. Position size เป็นวิธีคำนวณความเสี่ยงในบัญชีเทรด เช่น หากคุณกำลังเทรด สำหรับตัวอย่าง EUR / USD คุณมีความเสี่ยง 6 จุดและหากคุณมีสถานะ 5 Mini lot จะสามารถคำนวณความเสี่ยงได้จากสมการ

Pips at risk * Pip value * position size = 6 * $1 * 5 = $30 (รวมค่า commission ถ้ามี)

ผู้เทรด forex ต้องมีการคำนวณจุด Stop-loss อยู่เสมอและตรวจสอบกลยุทธ์ในการเทรดเพื่อกำหนดตำแหน่งที่เหมาะสมในการตั้งค่าตำแหน่งหยุดขาดทุนของคุณในการเทรด forex

Share.