ความเสี่ยงในตลาด forex แบบไหนที่ผู้เทรดต้องระวัง

0

ผู้เทรด forex ทุกคนย่อมรู้ดีอยู่แล้วว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยง ซึ่งในตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนนั้นเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างสูงเนื่องจากตลาดมีความผันผวนมาก ดังนั้นในการเทรดแต่ละครั้งจึงต้องมีความระมัดระวังรอบคอบ และวางกลยุทธ์ที่ดีในการเทรดอยู่เสมอ เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มกำไรให้มากขึ้น

ความเสี่ยงในการเทรด forex มีอยู่ด้วยกันหลายประเภท ซึ่งหากจะพูดถึงความเสี่ยงของผู้เทรดเองก็มีสิ่งที่ควรระมัดระวังและให้ความใส่ใจเสมอเมื่อต้องทำการเทรดดังต่อไปนี้

  1. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ในความเป็นจริงนั้นอัตราดอกเบี้ยมีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนของประเทศ หากอัตราดอกเบี้ยของประเทศเพิ่มขึ้นสกุลเงินของประเทศจะแข็งค่าขึ้นเนื่องจากการไหลเข้าของเงินลงทุนในสินทรัพย์ของประเทศนั้น ๆเนื่องจากเงินสกุลที่แข็งค่าขึ้นจะให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น ในทางตรงกันข้ามถ้าอัตราดอกเบี้ยลดลงสกุลเงินจะอ่อนตัวลงเนื่องจากนักลงทุนเริ่มถอนการลงทุนของตน เนื่องจากลักษณะของอัตราดอกเบี้ยและผลกระทบของวงจรต่ออัตราแลกเปลี่ยนความแตกต่างระหว่างค่าสกุลเงินอาจทำให้ราคาของ forex เปลี่ยนแปลงอย่างมาก
  2. Leverage ในการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนผู้เทรดรายย่อยอาจจำเป็นต้องใช้ต้องใช้เงินลงทุนขั้นต้น ที่เรียกว่า Margin เพื่อให้สามารถเปิดออเดอร์เทรดในจำนวนที่มากขึ้น ความผันผวนของMargin อาจส่งผลให้นักลงทุนจะต้องจ่ายเงินส่วนเพิ่มที่อาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียที่มากเกินกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
  3. ความเสี่ยงของสกุลเงินแต่ละประเทศ เมื่อต้องเลือกลงทุนในสกุลเงินหนึ่งต้องประเมินโครงสร้างและความมั่นคงของประเทศที่เป็นเจ้าของสกุลเงินนั้นด้วย ในหลายประเทศกำลังพัฒนาและประเทศโลกที่สามอัตราแลกเปลี่ยนถูกกำหนดโดยประเทศผู้นำระดับโลกเช่น ดอลลาร์สหรัฐ ในกรณีนี้ธนาคารกลางต้องมีเงินสำรองเพียงพอเพื่อรักษาอัตราแลกเปลี่ยนให้คงที่ วิกฤติสกุลเงินอาจเกิดขึ้นเนื่องจากความสมดุลของการขาดดุลการชำระเงินบ่อยครั้งและทำให้เกิดการลดค่าเงินสกุลเงินลง ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมากต่อการซื้อขายและราคาของ forex
  4. ความเสี่ยงในการทำธุรกรรม ที่เกิดจากความแตกต่างของเวลาระหว่างช่วงต้นของสัญญาและเมื่อระยะเวลาถึงกำหนด การซื้อขาย Forex เกิดขึ้นในระยะเวลา 24 ชั่วโมงซึ่งอาจส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนไปก่อนที่ผู้เทรดจะทำการจ่ายเงิน ดังนั้นสกุลเงินอาจมีการซื้อขายในราคาที่แตกต่างกันในเวลาที่ต่างกันในช่วงชั่วโมงการซื้อขาย ทำให้นักเทรดอาจเจอปัญหาค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมเพิ่มขึ้น

ความเสี่ยงดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นสิ่งที่ผู้เทรด forex ต้องให้ความสำคัญและต้องหาวิธีรับมือกับความเสี่ยงดังกล่าวให้ดีที่สุด

Share.