กุญแจสำคัญ 3 ข้อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักเทรดในสถานการณ์ที่ผันผวน

0

หลังจากได้เรียนรู้ว่าจิตวิทยามีความสำคัญมากแค่ไหนในการเทรด forex เพราะอาจทำให้คุณตัดสินใจผิดหรือถูกในการลงทุนเทรด forex ก็ได้ ดังนั้นจึงต้องหาวิธีที่จะปรับจิตใจของผู้เทรดให้พร้อมสำหรับรับมือกับสถานการณ์ที่มีความผันผวนในตลาดเทรด forex

การเรียนรู้หลักจิตวิทยาการในการเทรดเป็นขั้นตอนแรกของความสำเร็จ ซึ่งการปรับสภาพจิตใจและ Mindset ให้พร้อมรับมือกับความผันผวนและเล่ห์เหลี่ยมต่างๆของผู้เทรดคนอื่นๆนั้นเป็นบันไดก้าวแรกที่จะนำพาให้นักเทรดสามารถยึดมั่นกับกลยุทธ์ที่วางเอาไว้ ไม่เทรดตามอารมณ์หรือตัดสินใจเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่ไม่มั่นคงซึ่งสามารถเรียนรู้ได้จาก 3 กุญแจสู่การเรียนรู้จิตวิทยาการซื้อขาย Forex ของนักเทรดที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จดังต่อไปนี้

  1. สร้างวิสัยทัศน์และกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนให้กับตนเอง คุณต้องรู้ว่าตนเองคือใครและมีเป้าหมายอะไร ความตั้งใจของคุณมีอย่างเข้มแข็งและแรงกล้าแค่ไหน สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการเทรดและทำให้ผู้เทรดสามารถยืนหยัดต่อกลยุทธ์ที่ตั้งเอาไว้ได้อย่างมั่นคง หากผู้เทรดคิดเพียงแค่ว่าเป้าหมายของคุณคือการหาเงินและทำกำไรให้ได้มากที่สุดก็อาจจะไม่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนตัวเองและรักษาวินัยระยะยาวในการเทรด forex แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของคุณยิ่งใหญ่และชัดเจนก็ทำให้คุณมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้น
  2. วางแผนการทำงานประจำวันที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมีวินัยอย่างต่อเนื่อง ควรมุ่งเน้นการสไตล์การทำงานประจำวันของคุณเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและพัฒนาศักยภาพในการเป็นนักเทรด forex ที่มีประสิทธิภาพ กำหนดตารางเวลาในการทำงานของตนเองอย่างชัดเจน เช่น ติดตามข่าวสารตลาด,วางแผนกลยุทธ์ในการเทรด ,ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องใหม่ๆวันละ 1 อย่าง วิธีการเช่นนี้จะทำให้ผู้เทรดสามารถปรับตัวและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความมั่นคง
  3. เรียนรู้ที่จะรับมือกับสิ่งที่ควบคุมได้และสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ การเรียนรู้ที่จะมองผลลัพธ์อย่างเป็นกลาง ไม่เอาความรู้สึกหรืออารมณ์เข้าไปเกี่ยวข้องและการเรียนรู้ที่จะมุ่งเน้นไปที่ขั้นตอนกระบวนการ ทำให้การวางแผนการเทรด forex และการบริหารความเสี่ยงของคุณง่ายขึ้น

เทคนิคดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้จะช่วยให้ผู้เทรดมีความมั่นใจในการเทรดและทำให้สามารถรับมือกับความผันผวนและสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในตลาดได้มากขึ้น เพราะการได้เรียนรู้และศึกษาจนเข้าใจรวมทั้งการมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะทำให้ผู้เทรดมีความมั่นคงทางอารมณ์และไม่เทรดตามอารมณ์ที่อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดได้ง่ายเหมือนที่เคยเป็นมา

Share.